preloader

Aici se regăsesc documentele școlare pentru anul școlar 2022 - 2023.

 • 14 OCT,2022
  PAS: 2021-2025

  Planul de acțiune al școlii. Autori: Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”. Echipă coordonată de director prof. Gheorghiu Florin. Avizat în ședința Consiliului Profesoral din 14.10.2022. Aprobat în ședinta Consiliului de Administrație din 14.10.2022.

 • 14 OCT,2022
  RI: 2022

  Regulamentul intern al unității noastre școlare. Avizat în ședința Consiliului Profesoral din 14.10.2022. Aprobat în ședinta Consiliului de Administrație din 14.10.2022.

 • 14 OCT,2022
  ROF: 2022

  Regulamentul de organizare și funcționare al unității noastre școlare. Avizat în ședința Consiliului Profesoral din 14.10.2022. Aprobat în ședinta Consiliului de Administrație din 14.10.2022.

 • 01 SEP,2022
  TIPIZAT: CERERE TRANSFER

  Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu un aviz consultativ al unității de învățământ de la care se face transferul. Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada vacanțelor scolare.