preloader

Aici se regăsesc documentele școlare pentru anul școlar 2023 - 2024.

 • 19 OCT,2023
  PLAN MANAGERIAL: 2023-2024

  Planul managerial al Liceului Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”. Echipă coordonată de director prof. Gheorghiu Florin. Dezbătut în ședința Consiliului Profesoral din 10.10.2023. Validat în ședinta Consiliului de Administrație din 10.10.2023.

 • 19 OCT,2023
  PAS: 2021-2025

  Planul de acțiune al școlii. Autori: Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon”. Echipă coordonată de director prof. Gheorghiu Florin. Avizat în ședința Consiliului Profesoral din 14.10.2022. Aprobat în ședinta Consiliului de Administrație din 14.10.2022.

 • 19 OCT,2023
  RI: 2023-2024

  Regulamentul intern al unității noastre școlare. Avizat în ședința Consiliului Profesoral din 10.10.2023. Aprobat în ședinta Consiliului de Administrație din 10.10.2023.

 • 19 OCT,2023
  ROF: 2023-2024

  Regulamentul de organizare și funcționare al unității noastre școlare. Avizat în ședința Consiliului Profesoral din 10.10.2023. Aprobat în ședinta Consiliului de Administrație din 10.10.2023.

 • 01 SEP,2023
  TIPIZAT: CERERE TRANSFER ÎNTRE UNITĂȚI

  Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul al unității de învățământ de la care se face transferul. Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se efectuează în perioada vacanțelor școlare respectându-se criteriile cu privire la numărul de locuri al clasei și media anuală din anul precedent. Excepție, fac clasele cu profil vocațional.

 • 01 SEP,2023
  TIPIZAT: CERERE TRANSFER INTERNĂ

  Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ în limita locurilor disponibile și a mediei anuale avute de solicitant în anul școlar precedent.


 • AN ȘCOLAR 2022-2023


 • 14 OCT,2022
  RI: 2022

  Regulamentul intern al unității noastre școlare. Avizat în ședința Consiliului Profesoral din 14.10.2022. Aprobat în ședinta Consiliului de Administrație din 14.10.2022.

 • 14 OCT,2022
  ROF: 2022

  Regulamentul de organizare și funcționare al unității noastre școlare. Avizat în ședința Consiliului Profesoral din 14.10.2022. Aprobat în ședinta Consiliului de Administrație din 14.10.2022.