preloader
 • Proiecte Europene
 • „INNOVATIVE EDUCATIONAL APPROACHES AND PRACTICES FOR MIGRANT PUPILS TO MAXIMIZE THE EFFECTIVENESS OF THEIR SOCIAL INCLUSION AND SCHOOL PERFORMANCE”

În perioada 1 septembrie 2021 - 31 august 2023,

ro-flag Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” este membru în Parteneriatului strategic Erasmus+ cu titlul

„INNOVATIVE EDUCATIONAL APPROACHES AND PRACTICES FOR MIGRANT PUPILS TO MAXIMIZE THE EFFECTIVENESS OF THEIR SOCIAL INCLUSION AND SCHOOL PERFORMANCE”

nr. de referință 2021-1-LT01-KA220-SCH-000024051

research thumb

Țări partenere:

lituania-flag Lituania

turkey-flag Turcia

bulgaria-flag Bulgaria

Principalele obiective ale proiectului:

 • Să ofere profesorilor și personalului din învățământul special materiale de instruire inovatoare (OER) și instrumente de predare care să le permită să lucreze cu elevi migranți;
 • Să furnizeze profesorilor și personalului de educație special instrumente de predare/învățare pentru a reduce disparitățile de învățare și pentru a consolida bunăstarea socială și emoțională a elevilor;
 • Creșterea capacității comunităților școlare (profesori, părinți, elevi, administrația școlii) de a promova incluziunea cu succes a elevilor migranți prin grupuri de dialog;
 • Sprijin pentru profesorii și personalul de educație specială în vederea abordării diversității în sala de clasă prin schimbul de bune practici pedagogice.

Grupuri țintă directe:

 • Profesori din învățământul preuniversitar (5x15=75) care lucrează sau doresc să lucreze cu elevi migranți;
 • Personal de educație specială (logoped, pedagog social, psiholog, asistent profesor) care asigură asistența pedagogică și psihologică specială în școală;
 • Elevi din medii de migrație (nou veniți sau reveniți din străinătate), în special cei care trăiesc în zone izolate și care frecventează școlile rurale (cu vârste între 10-15 ani, perioada adolescenței).

Grupuri țintă indirecte:

 • Părinții elevilor migranți.

Produse intelectuale:

 • Curs de formare online pentru profesori și personal de educație specială „Abordarea educațională incluzivă pentru integrarea cu succes a elevilor migranți”;
 • Toolkit pentru profesori și personal de educație specială „Modelul clasei verticale - o abordare inovatoare pentru a gestiona diversitatea din clasă”;
 • Living Lab „Construirea unei comunități de sprijin”;
 • Set de experiențe pedagogice practice „Căi de succes către integrarea socială, emoțională și cognitivă”.

Impactul așteptat al proiectului:

 • Cadrele didactice și personalul de educație specială își vor dezvolta competențele profesionale, digitale, sociale, de comunicare și colaborare; vor dobândi o mai bună înțelegere și o mai mare receptivitate la nevoile diverselor grupuri (părinți și elevi din medii migrante), ceea ce va sprijini predarea directă și realizări academice mai bune și stare de bine. Profesorilor și personalului de educație specială le vor fi furnizate materiale și instrumente inovatoare: tehnologii educaționale noi, material de instruire inovator, scenarii digitale, cele mai bune practici pedagogice, modelul ”Clasă vertical”;
 • Părinții vor contribui la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională a copiilor lor, precum și la rezolvarea oricăror dificultăți psiho-sociale;
 • Elevii, atât cei migranți, cât și cei nativi, vor înregistra o creștere a gradului de conștientizare cu privire la diferitele medii culturale, dificultățile cauzate de migrație, egalitate în privința dreptului de a învăța și de a reuși în societate, importanța construirii de relații de prietenie între semeni în sala de clasă orizontală.
Descarcă Document