preloader

În unitatea noastră școlară au avut loc lucrări de reabilitate, iar dotările instituției noastre sunt în curs de amenajare.

Dotările Instituției

Unitatea noastră școlară are 3 corpuri de clădiri.

Două dintre ele sunt recent reabilitate (Corpul B și Sala de Sport).

research thumb

Sală de curs

Avem un număr de 19 săli de curs unde elevii noștrii iși desfășoară orele alături de profesorii unității noastre școlare.

research thumb

Sală de lectură

Momentan acest loc se află în curs de amenajare și dorința noastră este să-l finalizăm cât mai curând.

research thumb

Cancelarie

Cancelaria unității noastre școlare unde se desfășoară Consiliile Profesorale convocate de către Director.

research thumb

Laborator Istorie

Momentan acest loc se află în curs de amenajare și dorința noastră este să-l finalizăm cât mai curând.

research thumb

Laborator Geografie

Momentan acest loc se află în curs de amenajare și dorința noastră este să-l finalizăm cât mai curând.

research thumb

Laborator Chimie

Momentan acest loc se află în curs de amenajare și dorința noastră este să-l finalizăm cât mai curând.

research thumb

Laborator Biologie

Momentan acest loc se află în curs de amenajare și dorința noastră este să-l finalizăm cât mai curând.

research thumb

Laborator Informatică

Laboratorul de informatică este dotat cu 29 de calculatoare pe care dorim să le îmbunătățim cât mai curând.

research thumb

Laborator Fizică

Momentan acest loc se află în curs de amenajare și dorința noastră este să-l finalizăm cât mai curând.

research thumb

Cabinet Psihologic

Cabinetul școlar de asistență psihopedagogică din unitatea noastră școlară.

research thumb

Cabinet CEAC

Cabinet dedicat pentru Examenele Naționale și pentru Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității.

research thumb

Cabinet Fotbal

Cabinet dedicat pentru profesorii antrenori de Fotbal al clubului sportiv Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” .

research thumb

Cabinet Medical

Cabinetul Medical Școlar care are ca scop acordarea asistenței medicale elevilor din unitatea noastră școlară.

research thumb

Sală de Sport

Locul unde elevii noștrii își desfășoară orele de Educație fizică și sport îndrumați de profesorul de specialitate.

research thumb

Sală Proiecte Educaționale

Sală dedicată Coordonatorului pentru Proiecte și Programe Educative școlare și extrașcolare (ERASMUS+).